Δίσκοι & Σωλήνες για στήσιμο γύρου

Κάτι Όμορφο & στη συσκευασία
Χονδρικό Εμπόριο Ειδών Συσκευασίας
Χάρτινοι δίσκοι με επένδυση αλουμινίου για στήσιμο γύρου.

Χάρτινοι σωλήνες με επένδυση αλουμινίου για στήσιμο γύρου.


***Ρωτήστε μας για διαστάσεις, ποσότητες και τιμές.