Σακούλες για άμεση επαφή με τρόφιμα

Κάτι Όμορφο & στη συσκευασία
Χονδρικό Εμπόριο Ειδών Συσκευασίας
Σακούλα βαριάς χρήσης ενδεικτικές διαστάσεις:45cm x 82cm    
Σακούλα γαλακτερή ενδεικτικές διαστάσεις:
 105cm x 80cm
76cm x 50 cm